• Danh mục
   Không tìm thấy loại nào phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Nhà sản xuất
    Không có nhà sản xuất nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Products
    Không có sản phẩm nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
     • Blog
      Không có bài viết nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.

     Quản lý công văn, văn bản

     Hệ thống phần mềm trợ giúp việc quản lý văn bản và các quy trình giao việc và xử lý văn bản, thích hợp cho các doanh nghiệp hoặc các đơn vị hành chính nhà nước.
     SKU: KCT21
     Liên hệ để biết giá

     Hệ thống phần mềm cung cấp các phân hệ nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý văn bản đi đến, ban hành văn bản, giao việc và đôn đốc thực hiện tự động. Bao gồm:

     1. Quản lý văn bản đi đến
     2. Quản lý lịch công tác cho đơn vị, cá nhân
     3. Quản lý công việc, giao và đôn đốc thực hiện công việc tự động
     4. Quản lý tài nguyên làm việc tập trung.

     Chưa có đánh giá nào

     Gửi
     back to top
     Bộ lọc