CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HIỆU QUẢ

Dễ dàng chia sẻ

INTERNAL MANAGERMENT SYSTEM

Flex, Efficiency Office

Services

Picture for news item PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ

Phần mềm này áp dụng cho cơ quan quản lý nhà công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên hoặc các công trình nhà thuộc sở hữu nhà nước khác tại các Sở xây dựng cấp tỉnh hoặc Cục quản lý nhà hoặc các cơ quan quản lý các làng sinh viên. Hệ thống phần mềm cung cấp 4 phân hệ nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý nhà, từ khi hình thành dự án phát triển nhà đến quá trình sử dụng, sửa chữa. Bao gồm: Phát triển nhà Đăng ký thuê/mua nhà Quản lý hợp đồng thuê/mua nhà Quản lý các dự án duy tu/sửa chữa nhà Thông tin được quản lý thống nhất và có thể chia sẻ giữa các phân hệ sẽ giúp lãnh đạo cũng như các cán bộ quản lý theo dõi được sâu sát toàn bộ quá trình hình thành cũng như sử dụng của các tòa nhà, căn hộ trong phạm vi quản lý. Người sử dụng trong hệ thống sẽ được phân quyền để theo dõi và cập nhật thông tin cụ thể từng dự án, từng hợp đồng hoặc các đơn đăng ký, dự án sửa chữa.

Read more
Picture for news item GIA CÔNG PHẦN MỀM

GIA CÔNG PHẦN MỀM

OUTSOURCING With 17 years of experience in Outsourcing in the fields of Administration, Administration, Customs, Human Resource Management, Sales Management, Transportation, Construction Management, Housing Management…., we always proud to bring customers valuable products with high quality process.

Read more
Picture for news item GIẢI PHÁP LƯU TRỮ

BACK UP SOLUTION

BACKUP DỮ LIỆU LÀ GÌ? Sao lưu (backup) là quá trình tạo bản copy dữ liệu hoặc hệ thống mà bạn cần sử dụng để khôi phục dữ liệu trong trường hợp dữ liệu gốc bị mất hoặc hỏng. Các Doanh nghiệp (DN) cũng có thể sử dụng bản backup để khôi phục các bản sao của các tệp cũ hơn trong trường hợp dữ liệu bị thất thoát hoặc mất.

Read more
Picture for news item GIẢI PHÁP QUẢN LÝ - THU PHÍ CỬA KHẨU

BORDER'S FEE MANAGEMENT SOLUTION

With most border gates, seaports..The management of import and export trade activities to ensure timely customs clearance of goods and closely monitor revenue is always an indispensable and essential business Obligatory. With the development of science and technology, management becomes easier, all operations are managed in accordance with the process.

Read more
Picture for news item DỊCH VỤ BẢO TRÌ PHẦN MỀM

SOFTWARE MAINTENANCE SERVICES

Customers have technical problems. In the process of using the software, there are many possible cases of damage such as data loss, computer virus infection problems, hard drive damage, system data file loss, etc. Software providers can charge by the hour and unfortunately if your side needs support many times, that number is much larger than the maintenance fee. When there is a new version, you cannot upgrade and when you need to upgrade, many versions have passed, then the upgrade becomes difficult and the upgrade cost is also quite large The features and operations of the software are increasingly developed, it is necessary to have support from customers to continuously update and develop suitable software products with high quality in order to bring the best products.

Read more
Picture for news item ITSM - IT SERVICES MANAGEMENT

ITSM - IT SERVICES MANAGEMENT

ITSM are infrastructure management methods that a company can use to arrange to help the business operate most efficiently by combining people, processes, technology and partners.

Read more

Address

Nhà K7, Đô Thị Việt Hưng, Long biên, Hà nội

Support

093 695 5955
contact@kctvietnam.com