Photoshop cs6: Hệ màu-bit màu và độ phân giải là gì.

;