Thông báo nghỉ lễ 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương 2015

Công ty Cổ phần Công nghệ - Thương mại KC&T xin thông báo với Quý khách hàng về lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương 2015 như sau:

Lịch nghỉ của công ty cổ phần Công nghệ - Thương mại KC&T dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 là 6 ngày và sẽ bắt đầu từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch, tức từ 28/4 (thứ ba) đến hết ngày mùng 3/5 (chủ nhật).

Kính thông báo để quý khách hàng biết lịch và tiện cho việc liên hệ công tác.