Phát triển phần mềm

Phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm:

- Quản lý Nhà nước

- Quản lý Doanh nghiệp
- Cổng thông tin điện tử 
- Các sản phẩm theo đơn đặt hàng

- Phần mềm tự do nguồn mở

Tin cùng chuyên mục

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàngCác dịch vụ khác

Các dịch vụ khác