Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng

Cung cấp giải pháp thiết kế, xây dựng phần mềm theo đơn đặt hàng cho các đơn vị hành chính, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội:

- Thiết kế theo đúng yêu cầu 
- Xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến 
- Tư vấn triển khai phù hợp 
- Dịch vụ bảo hành, bảo trì chuyên nghiệp
- ....

Tin cùng chuyên mục

Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềmCác dịch vụ khác

Các dịch vụ khác