Giải pháp quản lý nhà nước

Chúng tôi chuyên phát triển và cung cấp giải pháp phần mềm Chính quyền điện bao gồm các phân hệ:

- Quản lý văn bản 
- Quản lý công việc 
- Quản lý lịch công tác 
- Lưu trữ hồ sơ, văn bản 
- Qiải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
- Quản lý tài nguyên 
- Quản lý cán bộ công chức 
- Hệ thống tổng hợp báo cáo về kinh tế xã hội
- ....

Tin cùng chuyên mục


Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng
Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác