Giải pháp quản lý doanh nghiệp

Bao gồm nhiều phân hệ phần mềm riêng biệt hoặc tích hợp trọn gói thành một hệ thống ERP cho doanh nghiệp:

- Quản lý quan hệ khách hàng 
- Quản lý nguồn nhân lực 
- Quản lý dự án 
- Quản lý tài chính, kế toán 
- Hệ thống báo cáo 
- Quản lý tài nguyên 
- Quản lý bán hàng 
- Quản lý kho hàng 
- ....

Tin cùng chuyên mục


Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng
Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác