Giải pháp cổng thông tin

Cung cấp công cụ và các giải pháp thiết kế cổng thông tin điện tử cho các đơn vị hành chính, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội:

- Cổng thông tin hành chính 
- Cổng thông tin doanh nghiệp 
- Cổng thông tin trường học 
- Cổng thông tin dịch vụ
- ....

Tin cùng chuyên mục

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàngCác dịch vụ khác

Các dịch vụ khác