Dịch vụ cho thuê phần mềm

Cung cấp gói dịch vụ CNTT cho thuê các phần mềm mà KC&T xây dựng và triển khai.

Thay vì việc phải bỏ một khoản tiền lớn đầu tư xây dựng phần mềm và mua sắm hạ tầng, phải có một đội ngũ cán bộ CNTT nhằm quản trị hệ thống thì bạn có thể chỉ phải trả một khoản tiền cố định hàng tháng để sử dụng phần mềm. Hạ tầng, phần mềm và đội ngũ quản trị do chúng tôi đầu tư và chịu trách nhiệm duy trì hoạt động.

Tin cùng chuyên mục

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng


Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm


Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác