Các dịch vụ khác

Cung cấp các dịch vụ CNTT khác cho các tổ chức, doanh nghiệp như:

- Xây dựng các website

- Tư vấn xây dựng các ứng dụng tin học hóa, các giải pháp thông tin

- Tư vấn các giải pháp thi công xây dựng các mạng cục bộ LAN, mạng diện rộng WAN, mạng đa dịch vụ đa phương tiện

- Các giải pháp tổ chức và triển khai các mạng viễn thông và thông tin tích hợp hội tụ đa dịch vụ, tích hợp nhiều loại công nghệ khác nhau như tự động hóa, thống kê, đo lường, viễn thông, tin học... tạo nên một quy trình công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả lao động sản xuất

- Tích hợp hệ thống, xây dựng mô hình quản lý tổng thể cho các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức

- Gia công phần mềm cho các đối tác nước ngoài, các công ty trong nước với chất lượng đảm bảo, tiến độ nhanh và giá cả cạnh tranh.

Tin cùng chuyên mục

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng

Phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng


Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm