PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ

I. TỔNG QUAN

Phần mềm này áp dụng cho cơ quan quản lý nhà công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên hoặc các công trình nhà thuộc sở hữu nhà nước khác tại các Sở xây dựng cấp tỉnh hoặc Cục quản lý nhà hoặc các cơ quan quản lý các làng sinh viên.

Hệ thống phần mềm cung cấp 4 phân hệ nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý nhà, từ khi hình thành dự án phát triển nhà đến quá trình sử dụng, sửa chữa. Bao gồm:

 1. Phát triển nhà
 2. Đăng ký thuê/mua nhà
 3. Quản lý hợp đồng thuê/mua nhà
 4. Quản lý các dự án duy tu/sửa chữa nhà

Thông tin được quản lý thống nhất và có thể chia sẻ giữa các phân hệ sẽ giúp lãnh đạo cũng như các cán bộ quản lý theo dõi được sâu sát toàn bộ quá trình hình thành cũng như sử dụng của các tòa nhà, căn hộ trong phạm vi quản lý.

Người sử dụng trong hệ thống sẽ được phân quyền để theo dõi và cập nhật thông tin cụ thể từng dự án, từng hợp đồng hoặc các đơn đăng ký, dự án sửa chữa.

Với các chức năng theo dõi thời hạn đăng ký, hợp đồng, thời gian thực hiện các hạng mục công việc và các lịch thanh toán, hệ thống sẽ thông báo thông tin về thời hạn hợp đồng, thời hạn trả lời các đơn đăng ký, thời hạn thực hiện các dự án, hạng mục công việc một cách chi tiết, kịp thời cho các cán bộ quản lý

1. Quy trình nghiệp vụ tổng thể

Dữ liệu chính để quản lý trong hệ thống là các công trình/tòa nhà nên thống tin sẽ được quản lý, chia sẻ xuyêt suốt toàn bộ nghiệp vụ nhằm đảm bảo khi người có thẩm quyền tra cứu thông tin tòa nhà đồng thời sẽ nắm bắt được toàn bộ quá trình từ khi hình thành đến các lượt đăng ký, các chủ thể thuê/mua và các lượt bảo trì/sửa chữa trong quá trình sử dụng.

2. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và xử lý tổng quát

Với mỗi loại công trình thì các nội dung thực hiện trong các bước sẽ khác nhau tùy thuộc vào các chỉ tiêu đánh giá.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ TRIỂN KHAI

1. Phạm vi áp dụng

 • Các đơn vị quản lý nhà nước về nhà ở và phát triển nhà ở xã hội, công sở… như Sở xây dựng, Sở tài chính các tỉnh hoặc Cục quản lý nhà bộ xây dựng.
 • Các công ty phát triển và quản lý nhà, nhà ở xã hội, nhà công sở hoặc các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý tại các tỉnh.
 • Các công ty quản lý các khu nhà ở sinh viên, các làng sinh viên.

2. Mô hình triển khai

Việc triển khai phần mềm có thể áp dụng cho 2 loại:

 • Triển khai nội bộ: sử dụng hạ tầng tự đầu tư như máy chủ, mạng lan, mạng internet. Người dùng nội bộ có thể dùng mạng LAN hoặc truy cập từ xa thông qua internet.
 • Thuê hạ tầng cloud: thuê máy chủ tại các nhà cung cấp, cài đặt phần mềm lên đó, tất cả người dùng truy cập vào phần mềm đều qua internet. Mô hình triển khai nội bộ

Sau khi đăng nhập, phần mềm sẽ hiển thị thông tin tổng hợp về các hồ sơ đăng ký, hợp đồng, dự án sửa chữa công trình, dự án phát triển nhà ở. Các thông tin này sẽ được tổng hợp theo phạm vi quản lý của người đang đăng nhập.

Tổng hợp về hồ sơ đăng ký

Thông tin tổng hợp các dự án sửa chữa

2. Các tính năng

Phần mềm được chia thành 4 phân hệ nghiệp vụ chính theo TT 19/2016-BXD, bao gồm: Phát triển nhà, Đăng ký thuê/mua nhà, Hợp đồng thuê/mua nhà, Vận hành, bảo trì/sửa chữa.

Thông tin giữa các phân hệ được liên kết và chia sẻ đầy đủ với nhau để đảm bảo có thể tra cứu một cách đơn giản, rõ ràng và đầy đủ nhất.

2.1 Quản lý dự án phát triển nhà

Phân hệ này giúp quản lý các dự án phát triển nhà như nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên… từ lúc các doanh nghiệp đăng ký hoặc đề xuất đến lúc duyệt dự án đi vào thi công xây dựng.

Các sản phẩm của dự án (các tòa nhà, công trình…) sẽ được chuyển sang kho dữ liệu quản lý các công trình chung để phục vụ các nghiệp vụ khác như Đăng ký thuê/mua, Quản lý hợp đồng, Vận hành, bảo trì/sửa chữa để đảm bảo các thông tin liên quan đến công trình sẽ được liên kết và quản lý chặt chẽ, người quản lý có thể thấy được tất cả các đơn đăng ký, các hợp đồng, các dự án bảo trì/sửa chữa… liên quan đến công trình khi xem thông tin chi tiết công trình.

2.2 Danh sách các dự án

Cung cấp chức năng cho cán bộ có thể quản lý tất cả các dự án được giao theo dõi

2.3 Thông tin dự án

Các cán bộ được giao quản lý dự án sẽ có thể xem được thông tin cụ thể về dự án và các hồ sơ đăng ký thuê/mua nhà trong các dự án khi dự án hoàn thành.

2.4 Các hồ sơ đăng ký thuê/mua nhà trong dự án

3. Đăng ký thuê/mua nhà

Quản lý các đơn đăng ký và tiến trình duyệt các hồ sơ đăng ký thuê/mua nhà. Thông tin và quy trình duyệt hồ sơ đăng ký được thực hiện theo TT 19/2016.

3.1 Thêm đơn đăng ký

Cung cấp khả năng thêm các đơn đăng ký cũng như biểu mẫu theo các yêu cầu trong TT 19/2016 đồng thời hỗ trợ thêm các đặc tính thông tin mà đơn vị có thể gắn thêm để giúp cho quá trình quản lý phù hợp hơn với đặc thù của đơn vị.

III. CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT 

1. Công nghệ sử dụng

Phần mềm được xây dựng dựa trên các công nghệ mới, được cập nhật mới nhất và đã được đánh giá đảm bảo an toàn bởi cộng đồng kỹ thuật.

Các công cụ và công nghệ sử dụng:

 • Công cụ lập trình: Microsoft Visual Studio 2019 community
 • Ngôn ngữ lập trình: C#, javascript, html, css
 • Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server express, MongoDB
 • Hệ điều hành máy chủ và máy chủ web: Microsoft Windows Server, IIS Server
 • Mã hóa tiếng việt: Unicode

2. Bảo mật thông tin

Việc triển khai phải đảm bảo tuân thủ triệt để các chỉ tiêu an toàn bảo mật thông tin cấp độ 2 theo 03/2017/TT- BTTT

2.1 Trang thiết bị bảo mật

Trang bị thiết bị tường lửa ở lớp ngoài cùng để kiểm soát và giới hạn các kết nối giữa các vùng, đồng thời kiểm soát các giao thức giao tiếp với Internet

2.2 Bảo mật mức ứng dụng

Thiết kế cần thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong từng thành phần của ứng dụng: giải pháp xác thực, giải pháp đảm bảo tính toàn vẹn/thống nhất (integrity), giải pháp chống chối bỏ, giải pháp đảm bảo tính bí mật, giải pháp đảm bảo tính sẵn sàng và giải pháp đảm bảo phân quyền.

Đảm bảo giải pháp xác thực được thiết kế với thiết lập chính sách mật khẩu mạnh cho tài khoản truy cập hệ thống theo một số tiêu chí sau: độ dài  >= 8 ký tự, phải có cả ký tự và cả số, có cả chữ hoa chữ thường, có cả ký tự đặc biệt, trong vòng 3 tháng phải đổi

mật khẩu 1 lần, 5 lần gần nhất không được trùng mật khẩu …

2.3 Lọc, loại bỏ virus và các thành phần gây hại khác

Triển khai phần mềm quét virus cho hệ thống máy chủ, thiết lập các tính năng bảo vệ theo thời gian thực.

Phòng chống phần mềm gián điệp (spyware) và các loại grayware khác như

Adware, Dialers, Joke Programs, Hacking Tools, Remote Access Tools, Password

Cracking Applications…

          

Công ty Cổ Phần Công nghệ - Thương Mại KC&T

Địa chỉ giao dịch: 106 – Tòa nhà K7, đường Nguyễn Cao Luyện, Khu đô thị Việt Hưng, Quận Long biên, Thành phố Hà nội

Email: contact@kctvietnam.com

Website: www.kctvietnam.com

Để lại bình luận của bạn
Tin khác