RSS News

Picture for news item PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ

Phần mềm này áp dụng cho cơ quan quản lý nhà công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên hoặc các công trình nhà thuộc sở hữu nhà nước khác tại các Sở xây dựng cấp tỉnh hoặc Cục quản lý nhà hoặc các cơ quan quản lý các làng sinh viên. Hệ thống phần mềm cung cấp 4 phân hệ nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý nhà, từ khi hình thành dự án phát triển nhà đến quá trình sử dụng, sửa chữa. Bao gồm: Phát triển nhà Đăng ký thuê/mua nhà Quản lý hợp đồng thuê/mua nhà Quản lý các dự án duy tu/sửa chữa nhà Thông tin được quản lý thống nhất và có thể chia sẻ giữa các phân hệ sẽ giúp lãnh đạo cũng như các cán bộ quản lý theo dõi được sâu sát toàn bộ quá trình hình thành cũng như sử dụng của các tòa nhà, căn hộ trong phạm vi quản lý. Người sử dụng trong hệ thống sẽ được phân quyền để theo dõi và cập nhật thông tin cụ thể từng dự án, từng hợp đồng hoặc các đơn đăng ký, dự án sửa chữa.

Read more
Picture for news item GIẢI PHÁP QUẢN LÝ - THU PHÍ CỬA KHẨU

BORDER'S FEE MANAGEMENT SOLUTION

With most border gates, seaports..The management of import and export trade activities to ensure timely customs clearance of goods and closely monitor revenue is always an indispensable and essential business Obligatory. With the development of science and technology, management becomes easier, all operations are managed in accordance with the process.

Read more
Picture for news item ITSM - IT SERVICES MANAGEMENT

ITSM - IT SERVICES MANAGEMENT

ITSM are infrastructure management methods that a company can use to arrange to help the business operate most efficiently by combining people, processes, technology and partners.

Read more
Picture for news item PORTAL

Portal

KC&T owns a system of application solutions researched and developed by the company's own team on the basis of modern technology, fully meeting the requirements of state agencies, businesses as well as security and quality standards. quantity of the world.

Read more
Picture for news item FLEX OFFICE - INTERNAL OPERATING MANAGMENT

FLEX OFFICE - INTERNAL OPERATING MANAGMENT

Internal Operating Management software system for state agencies or enterprises Modules: Task management, Documents, Work schedule, Working documents, Provide meeting information, Archives, Internal correspondence, Notifications, Internal chat...

Read more

Address

Nhà K7, Đô Thị Việt Hưng, Long biên, Hà nội

Support

093 695 5955
contact@kctvietnam.com